# tiếng anh là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi thấy rằng... là 1 trong nhân viên cấp dưới rất siêng năng chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện .

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Bạn đang xem: # tiếng anh là gì

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường ĐH ?

What are the entry requirements of the university?

Những giới hạn thao tác làm việc mang đến SV ?

What are the work restrictions for students?

Yêu cầu ngôn từ [tên ngôn từ ] ?

What are the [language] language requirements?

Loại hợp ý đồng làm việc của chúng ta ?

What type of employment contract tự you have?

Quốc tịch của chúng ta ?

What is your citizenship?

Xem thêm: yogurt đọc tiếng anh là gì

Tên chúng ta ? / Quý khách hàng thương hiệu ?

rêu rao ý niệm bản thân chuẩn bị thực hiện

do dự khi phát biểu điều gì động từ

thừa nhận thất bại trong công việc gì động từ

thất vọng vì như thế điều gì tính từ

không ham muốn làm những gì tính từ

chẳng nghĩa lý gì trạng từ

không nghĩa lý gì tính từ

Xem thêm: hoot là gì

triển khai một việc gì động từ

nói lên đường phát biểu lại một việc gì

làm việc không tồn tại hiệu suất cao gì động từ