tiếng việt tiếng anh là gì

Bản dịch của "tiếng Việt" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tiếng việt tiếng anh là gì

tiếng Việt Nam {danh (r)}

Bản dịch

expand_more Vietnamese language version

VI

tiếng Việt {danh kể từ riêng}

1. địa lý

expand_more Vietnamese language version

VI

bằng giờ đồng hồ Việt {tính từ}

VI

Xem thêm: geoengineering là gì

âm giờ đồng hồ Việt {danh từ}

VI

tiếng Việt Nam {danh kể từ riêng}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo gót văn cảnh của "tiếng Việt" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

ấn bạn dạng tiếng Việt

Vietnamese language version

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: professionalism là gì

Vietnamese Cách dùng "Vietnamese reading" vô một câu

For linguists the Vietnamese readings of "Hn t" (like those of kanji and hanja) provide data for the study of Middle Chinese and historical Chinese phonology.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "tiếng Việt" vô giờ đồng hồ Anh

tiếng rất ít choảng danh từ