Đại Hội Võ Lâm Liên Server

Đại Hội Võ Lâm Liên Server

I. Quy Tắc

  • Mỗi server chọn ra top8 tuyển thủ đại hội Võ Lâm tuần trước để tham gia Đại hội Võ Lâm liên server
  • Toàn bộ hình thức đấu liên server đều áp dụng đấu tự động, người chơi có thể điều chỉnh trận hình tấn công và phòng thủ của mình
  • Trận hình tấn công và phòng thủ dùng trận hình đại hội Võ Lâm
  • Đấu liên server tiến hành 2 trận Đấu Điểm, mỗi lần chọn ra top 8, tổng cộng chọn ra 16 user tham gia đấu loại cuối cùng
  • Trong Đấu Điểm trận 2, 8 người chơi được chọn ở trận thứ 1 không tham chiến

​II. Shop Liên Server

Game SG140