Lãnh Địa Bang

TÍNH NĂNG BANG HỘI MỚI

I. Lãnh Địa Bang Hội

1. Quy tắc
• Bang hạng 1 Bang chiến mỗi tuần có thể chiếm cứ lãnh địa bang

• Thành viên bang nộp đạo cụ chỉ định để nhận phồn vinh và cống hiến cá nhân, nộp đạt số nhất định, toàn bộ thành viên bang sẽ được thưởng

• Bất kỳ thành viên nào cũng có thể nộp đạo cụ.

• Toàn bộ người chơi có thể lễ bái bang hạng 1 và nhận thưởng nhất định
• 22:00 ngày bang chiến kết thúc mỗi tuần sẽ làm mới người chiếm hữu lãnh địa bang

II. Tế Thế Đường

Là nơi yêu cầu và quyên góp mảnh hiệp khách của các thành viên trong bang
► Quy Tắc
• Mỗi ngày được phát 1 lượt yêu cầu

• Lượt quyên tặng không hạn chế

• Khi nhận toàn bộ vật phẩm được tặng hoặc chưa nhận vật phẩm tặng nào, quá 24h có thể phát yêu cầu lại

• Chỉ cần quyên tặng là có thể nhận được điểm hiệp khí

• Khi rời bang rồi quay lại sẽ không thể nhận lại vật phẩm chưa nhận

• Có thể xem hạng quyên tặng server mình trong BXH

• Có thể xem nhật ký 10 người tặng gần nhất 

► Thành Tựu

• Hiệp khí nhận được khi quyên tặng đặt nhất định sẽ nhận thành tựu tương ứng, tăng chiến lực!

 

III. Khu Thí Luyện Bang
 

► Quy Tắc

• Bang đạt lv3 mở Khu Thí Luyên, bang chủ đang không nhượng chức hoặc luận tội, bang đang không giải tán, thành viên mới gia nhập ngày thứ 2 mới được tham gia

• Giới hạn điểm trung nghĩa được tích lũy mỗi ngày là 250, bang chủ hoặc bang đang không trong trạng thái bình thường sẽ không tích lũy điểm trung nghĩa

• Điểm trung nghĩa đạt mốc có thể mở thí luyện, chỉ có thể do bang chủ hoặc bang phó mở, 24h không mở sẽ hết hiệu lực

• Mỗi lần mở thí luyện sẽ mặc định mở độ khó cao nhất của bang có thể mở. Thắng sẽ tăng 1 bậc, thua giảm 2 bậc

• Chọn mở độ khó thấp hơn ở giai đoạn cao nhất lần này có thể mở thì giai đoạn cao nhất  lần sau có thể mở không giảm

• Thời gian thí luyện 30 phút, trong thời gian hạn định đánh bại thủ lĩnh là thắng

• Thí Luyện được chia làm 4 khu: thủ lĩnh, cánh trái, cánh phải, trung quân. Đánh bại thủ lĩnh đc coi là thắng, đánh bại các khu khác được thưởng thuộc tính khác nhau

► Phần thưởng

• Những người tham gia đều được thưởng, thưởng phát vào 23:59:59, nếu công phá sau 22:00 sẽ phát thưởng vào hôm sau

Game SG140