Luận Kiếm Quyết

HOA SƠN LUẬN KIẾM

I. Quy Tắc

• Thứ 2 - thứ 4 là 1 mùa giải, thứ 5 - CN là 1 mùa giải

• 9:00 sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần có thể báo danh thách đấu

• 23:00 mỗi thứ 4 và CN bắt đầu tổng kết và trao thưởng vào 23:05

• 23:00 mỗi ngày phát thưởng theo hạng hiện tại

• Mỗi lần có thể đánh bại 3 trong 5 đối thủ (khiêu chiến thất bại không tính lượt thất bại)

• Có thể thay đổi địch bằng cách tiêu hao lượt đổi

• Hoa sơn luận kiếm chia thành 4 nhóm nhỏ, hạng ở mỗi nhóm không ảnh hưởng đến nhau

• Đạt lượt thắng nhất định nhận rương thưởng thêm

II. Phần Thưởng

Game SG140