[TÍNH NĂNG] Bang Hội

Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Độc Quyền Cốt Truyện Cổ Long

 

 Các Đại Hiệp thân mến!

Trong Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Tính năng Bang Hội là nơi để các Đại Hiệp hội tụ Anh Hùng Thiên Hạ cùng nhau gây dựng cơ đồ - Bá Chủ Võ Lâm. Sau đây Tiểu Nhị xin phép được giới thiệu tính năng này :

- Có 6 điểm nhấn chính tạo nên tính đặc sắc cho Bang Hội : 

1. Sảnh Nghị Sự : 

 Chia Làm 4 Mục : Thông Tin - Thành Viên Bang - Tình Hình - Danh Sách Yêu Cầu

[TÍNH NĂNG] Bang Hội - 1

 

2. Tàng Bảo Các

 

 Dùng điểm cống hiến bang để đổi lấy các vật phẩm quý giá Kỳ Trân Dị Bảo trong Thiên Hạ

 

[TÍNH NĂNG] Bang Hội - 2

 

 

3. Võ Tháp

 

[TÍNH NĂNG] Bang Hội - 3

 

 ► Chia làm 25 tầng Boss, chỉ cần thích đấu bất luận thắng thua đều được thưởng, thưởng đánh bại Boss sẽ gửi qua thư sau khi đánh xong

► Mỗi ngày có 2 lượt võ tháp, cùng 1 BOSS, cùng 1 thời gian chỉ được 1 thành viên bang thách đấu

► Kết thúc trận đánh nhận được điểm cống hiến Bang, dùng cống hiến bang để đổi các vật phẩm trong shop Bang

 

 

4. Anh Hùng Hội

 

 

[TÍNH NĂNG] Bang Hội - 4

 

► Khuyễn góp sẽ nhận được điểm cống hiến bang, phồn vinh bang, và exp Bang

► Đạt đủ mốc cả Bang sẽ nhận thưởng

 

 

5. Anh Hùng Bảng :

► Bảng xếp hạng Bang trong server

Game SG140