[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị Cổ Long

Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Độc Quyền Cốt Truyện Cổ Long

 

 Các Đại Hiệp thân mến!

 

 Để nắm giữ vị trí Độc Tôn Giang Hồ - Mưu đồ Bá Nghiệp Võ Lâm cần mang trong mình những Trang Bị cực phẩm.

 Hệ thống Trang bị là không thể thiếu trong Cổ Long Quần Hiệp Truyện Hãy cùng Tiểu Nhị tìm hiểu những tính năng vô cùng đặc sắc trong Cổ Long Quần Hiệp Truyện nhé :

 

I. Hệ Thống Trang Bị

 

 Hệ thống trang bị trong Cổ Long Quần Hiệp truyện bao gồm : Vũ Khí - Giáp - Đại - Quần - Nhẫn - Giày chia thành các phẩm chất : Tốt (Lục) - Tinh (Lam) - Cực (Tím) - Thần (Cam)

Trang BịHiểu Quả
Vũ Khí+ Võ Lực
Giáp+ Thủ Vật Lý
Đai+ HP
Quần+ Thủ Phép
Nhẫn+ Nội Lực
Giày+ Thân Pháp

 

II. Cường Hóa Trang Bị

 

► Cường hóa trang bị tăng thuộc tính cơ bản của Trang Bị

► Cường hóa trang bị tốn Đồng

 

[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị Cổ Long - 1

 

III. Tăng Sao Trang Bị

 

► Tăng sao tăng thuộc tính của trang bị

► Tối đa số sao tăng max là 5 sao

► Cấp cường hóa càng cao, hiệu quả tăng sao càng nhiều

► Tăng Sao tốn đá Tinh Thiết và có tỷ lệ thành công

 

[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị Cổ Long - 2

 

IV. Tinh Luyện Trang Bị

 

► Tăng 3 thuộc tính đi kèm cho trang bị, mỗi trang bị sẽ được cộng 3 chỉ số riêng bao gồm : Võ Lực - Bạo Kích - Kháng bạo - HP - Né - Thân Pháp - Chính Xác .

► Sau khi tinh luyện sẽ ngẫu nhiên tăng hoặc giảm thuộc tính đi kèm

► Sau khi khóa thuộc tính đi kèm, ddiemr tinh luyện chỉ tăng không giảm

► Giới hạn đột phá của trang bị càng cao sẽ tinh luyện được càng nhiều chỉ số cho Trang bị

 

[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị Cổ Long - 3

 

V. Khảm Ngọc Trang Bị

 

► Mỗi 1 trang bị sẽ chỉ khảm được 1 loại ngọc nhất định

► 4 loại ngọc cùng cấp sẽ ghép được ngọc cùng cấp cao hơn

► Ngọc bao gồm các chỉ số : Võ Lực - Nội Lực - HP - Thủ Vật Lý - Thủ Phép - Thân Pháp 

 

[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị Cổ Long - 4

Game SG140