trang chủ tiếng anh là gì

Các thẻ trợ hùn của người sử dụng xuất hiện tại bên trên trang chủ.

Your assist cards appear on the homepage.

Bạn đang xem: trang chủ tiếng anh là gì

Bắt đầu đánh giá hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt của screen bên trên Trang chủ.

Begin your examination of screen performance on the Home page.

QUAY LẠI TRANG CHỦ XÚC TIẾN BÁN HÀNG

RETURN TO MERCHANT PROMOTIONS HOME

Trang chủ của Mountain Dew (tiếng Anh)

Nevis Mountain Dew.

Thật đi ra anh ấy vẫn vẽ chú tấy nhỏ nhắn bên trên trang chủ của ngôi trường.

He actually animated the little otter on our school's homepage.

Bạn rất có thể thấy tóm lược từng ngày mang lại thu nhập dự tính của tớ bên trên Trang chủ.

You can see a daily summary of your estimated earnings on your Home page.

Trang này cũng hùn đơn giản điều hướng về phần "Thanh toán" của tab Trang chủ.

This page also provides easy navigation to lớn the "Payments" section of the Home tab.

Nhóm cũng chuyển vận hình ảnh teaser vũ đạo "TT" bên trên trang chủ của mình.

They also uploaded image teaser of the choreography of "TT" on their homepage.

Để hiểu thêm cụ thể, hí hửng lòng truy vấn nhập Trang chủ Google Ad Manager.

For more details, please visit Google Ad Manager Homepage.

Để trở lại trang chủ của đơn vị chức năng lăng xê cung cấp tối đa, hãy xóa cỗ thanh lọc.

To go back to lớn the top-level ad unit home page, remove the filter.

Nó hiển thị những sản phẩm thăm dò tìm tòi kể từ Amazon.com lên trang chủ của Dash lens.

It shows Amazon.com tìm kiếm results in the Dash home lens.

Quy toan này vận dụng mang lại trang chủ và lăng xê hiển thị hình hình ảnh bên trên YouTube.

This applies to lớn homepage and Display ads on YouTube.

Trang chủ là cửa ngõ trước hoặc cổng chủ yếu nhưng mà thông qua đó nhiều người tiêu dùng thưởng thức YouTube.

Xem thêm: bulletproof là gì

The homepage is the front door or portal, through which many users experience YouTube.

Nhấp nhập hình tượng trang chủ nhằm về bên chính sách coi chính thức.

Click the home icon to lớn return to lớn the starting view.

Google sẽ không còn thay cho thay đổi setup trang chủ của người sử dụng lúc không được chúng ta được chấp nhận.

Google won't change your homepage settings without your permission.

Mẹo: Tìm hiểu cơ hội đặt điều Google thực hiện trang chủ của người sử dụng.

Tip: Learn how to lớn mix Google as your homepage.

Trang chủ là phần tóm lược những tín hiệu cần thiết kể từ trang web của người sử dụng.

The Home page is a summary of your site’s vital signs.

Trên trang chủ của thông tin tài khoản, Cửa Hàng chúng tôi trình diễn những vấn đề sau:

On the homepage of your trương mục, we show the following information:

Trang chủ bên trên PBS Kids

Shop PBS Kids.

Nếu chúng ta thay đổi ý, hãy nhấp nhập Chuyển về trang chủ.

If you change your mind, click Move to lớn home.

Từ những tab Thư viện , Trang chủ hoặc Tìm thăm dò :

From the Library:

Cung cung cấp nội dung rất chất lượng bên trên những trang của người sử dụng, nhất là trang chủ.

Provide high-quality nội dung on your pages, especially your homepage.

Bây giờ nếu như khách hàng bỏ qua mang lại tôi I ́m gonna go trang chủ.

Now if you forgive mạ I'm gonna go home.

Phiên hoạt động và sinh hoạt 2: Trang chủ > Sản phẩm A > Thanh toán

Xem thêm: grow apart from somebody là gì

Session 2: Home > Product A > Checkout

Trang chủ đầu tiên (Tiếng Hàn) Chuyến phượt ảo tour2korea.com

Official site (Korean) Virtual tour tour2korea.com