turn out nghĩa là gìCụm động kể từ Turn out với 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

Bạn đang xem: turn out nghĩa là gì

 • Sản xuất

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
- The factory TURNS OUT three thousand units a day.
Nhà máy phát hành tía ngàn đơn vị chức năng mặt hàng một ngày.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Đưa rời khỏi một sản phẩm ko ngờ

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
-  It looked as if we were going lớn fail, but it TURNED OUT well in the over.
Dường như thể công ty chúng tôi tiếp tục thất bại tuy nhiên này lại thể hiện một sản phẩm chất lượng tốt bất thần cho tới ở đầu cuối.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Ngừng khả năng chiếu sáng

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
- She TURNED OUT the lights and went lớn bed.
Cô ấy tắt không còn đèn và chuồn ngủ.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Tham gia

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
- Thousand TURNED OUT for the demonstration.
Hàng ngàn người vẫn tham ô vô cuộc trình diễn.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Turn out bên trên, động kể từ Turn còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

Xem thêm: skyline là gì

 • Cụm động từ Turn against

 • Cụm động từ Turn around

 • Cụm động từ Turn away

 • Cụm động từ Turn down

 • Cụm động từ Turn in

 • Cụm động từ Turn into

 • Cụm động từ Turn off

 • Cụm động từ Turn on

 • Cụm động từ Turn out

 • Cụm động từ Turn over

  Xem thêm: tắc kè hoa tiếng anh là gì

 • Cụm động từ Turn to

 • Cụm động từ Turn up


t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp