under your spell là gì

author Jimmy Hung calendar 2022-03-10 07:03

Meaning of Am under your spell (redirected from be under (someone's) spell )

Synonyms:

fall under (someone's) spell

Bạn đang xem: under your spell là gì

Be under (someone's) spell verb phrase

Bị tác động hoặc phân phối vì ai đó mê hoặc hoặc hấp dẫn các bạn.

He was under the princess's spell because of her beauty and charm. - Anh đã trở nên công chúa quăng quật bùa vì thế vẻ rất đẹp và sự hấp dẫn của cô ý.

Although Kim has broken up with Mark, she’s under his spell again. - Dù Kim tiếp tục chia ly với Mark lâu rồi tuy nhiên cô ấy lại kế tiếp bị anh tớ say hoặc.

As Peter was under her spell, he's determined lớn get married with her. - Peter bị cô tớ quăng quật bùa say dung dịch lú nên cứ xác định kết duyên với cô ấy.

rule the roost

Xem thêm: draw là gì trong tiếng anh

người cai trị, hàng đầu, thể hiện đa số ra quyết định vô một nhóm

an easy touch

nói về người này bại dễ dẫn đến lừa lật hoặc bị thao túng, nhất là thuận tiện về gia tài.

take (someone, something, or some place) by storm

1. Chiếm lưu giữ hoặc trấn áp ai bại, cái gì bại hoặc điểm này bại vì thế một cuộc tiến công bất thần và dữ dội

2. Nhanh chóng đã có được nổi tiếng hoặc thành công xuất sắc lớn rộng lớn ở một điểm, vô một nghành nghề dịch vụ hoặc với cùng 1 group người nhất định

Xem thêm: quaker là gì

Grammar and Usage of Be under (someone's) spell

Các Dạng Của Động Từ

  • be under (someone's) spell

Động kể từ "be" nên được phân tách theo đuổi thì của chính nó.

error

Report Error

Do you see anything wrong?