what is that là gì

[wɒt iz ðæt]

Ví dụ về dùng What is that vô một câu và phiên bản dịch của họ

{-}

Transhumanism, đó là gì và tại vì sao nó đặc biệt gian nguy bây giờ?

Điều đó nhằm lại cho tới ông những gì vào thời gian cuối ngày?

Xem thêm: pediatric là gì

Cây gì mà kỳ lạ vậy ông nội?

Kết quả: 422, Thời gian: 0.0891

Từng chữ dịch

S

Từ đồng nghĩa tương quan của What is that

as something

Xem thêm: autistic là gì

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm mò mẫm Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển tự thư

Truy vấn tự vị sản phẩm đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh