which nghĩa là gì

Ý nghĩa của which nhập giờ Anh

which

determiner, pronoun

Bạn đang xem: which nghĩa là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/wɪtʃ/ us /wɪtʃ/

which determiner, pronoun (QUESTION)

Which buổi tiệc nhỏ would you prefer to lớn go to lớn - Anna's or Dan's ?

"Jacinta was there with her boyfriend." "Which one? She has several."

Which is mine? The smaller one?

Which of the desserts did you have?

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

which determiner, pronoun (ADDS INFORMATION)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Ngữ pháp

which

pronoun

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/wɪtʃ/ us /wɪtʃ/

which pronoun (USED TO REFER)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Ngữ pháp

Thành ngữ

(Định nghĩa của which kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

which | Từ điển Anh Mỹ

which

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/hwɪtʃ, wɪtʃ/

which pronoun, adjective [not gradable] (QUESTION)

Các trở nên ngữ

which

pronoun

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/hwɪtʃ, wɪtʃ/

which pronoun (USED TO REFER)

used to lớn show what particular thing is being referred to:

which pronoun (ADDS INFORMATION)

She said it would be done by March, which I doubt.

(Định nghĩa của which kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

A1,B1,A2

Bản dịch của which

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

問題, (用於答案數目固定或有限的問題中)哪個, 哪些…

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

问题, (用于答案数目固定或有限的问题中)哪个, 哪些…

nhập giờ Tây Ban Nha

que, cuál, qué…

nhập giờ Bồ Đào Nha

que, o qual, a qual…

Xem thêm: deconstructed là gì

nhập giờ Việt

dòng sản phẩm nào là, người nào là, dùng để làm nhắc cho tới đồ vật gi và đã được nhắc cho tới trước đó…

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ Nhật

nhập giờ Thổ Nhĩ Kỳ

nhập giờ Pháp

nhập giờ Catalan

in Dutch

nhập giờ Ả Rập

nhập giờ Séc

nhập giờ Đan Mạch

nhập giờ Indonesia

nhập giờ Thái

nhập giờ Ba Lan

nhập giờ Malay

nhập giờ Đức

nhập giờ Na Uy

nhập giờ Hàn Quốc

in Ukrainian

nhập giờ Ý

nhập giờ Nga

hangi, hangisi, hangisini…

quel [masculine, singular], quelle [feminine]…

อันไหน, สิ่งไหน, สิ่งที่…

어느, 이미 언급된 것이 무엇인지 정확히 나타낼 때 쓰인다, 정보를 추가로 제시할 때 쓰인다…

какой? который?, который, что…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

poker-faced

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpəʊ.kəˌfeɪst/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpoʊ.kɚˌfeɪst/

Xem thêm: machining là gì

not showing what you are thinking or feeling in your face

Về việc này

Tác giả

Bình luận