why là gì trong tiếng việt

Bản dịch

Why are the vendors moving?

expand_more Tại sao gia chủ lại đem đi?

Bạn đang xem: why là gì trong tiếng việt

Why are you requesting the entry visa?

Tại sao bạn phải thị thực nhập cảnh?

Why has my visa application been rejected?

Tại sao đơn van nài thị thực của tôi bị kể từ chối?

Ví dụ về kiểu cách dùng

Why has my visa application been rejected?

Tại sao đơn van nài thị thực của tôi bị kể từ chối?

Why are you requesting the entry visa?

Tại sao bạn phải thị thực nhập cảnh?

Xem thêm: o'clock nghĩa là gì

Why are the vendors moving?

Tại sao gia chủ lại đem đi?

I look forward đồ sộ the opportunity đồ sộ personally discuss why I am particularly suited đồ sộ this position.

Cảm ơn ông/bà tiếp tục dành riêng thời hạn kiểm tra đơn ứng tuyển chọn của tôi. Tôi vô cùng ao ước với thời cơ được trao thay đổi thẳng với các cụ nhằm thể hiện tại sự quan hoài và kĩ năng đáp ứng địa điểm này. Xin ông/bà sung sướng lòng contact với tôi qua chuyện...

Ví dụ về đơn ngữ

Why the blindfold was omitted is not known for certain.

As a result of these electrons, most of the incoming light in metals is reflected back, which is why we see a shiny metal surface.

Xem thêm: handle nghĩa là gì

The demon currently does not possess a body toàn thân, which is why it has been possessing members of the gang.

Indeed, this helps explain why large slave plantations were much more efficient kêu ca không tính tiền southern farms.

It will then be difficult both đồ sộ fight on and đồ sộ make peace, sánh why should we consider it?