work in là gì

Phần 1 của những chủ thể ngữ pháp giờ Anh dành riêng cho tất cả những người đi làm việc sẽ hỗ trợ chúng ta nắm rõ cơ hội dùng những giới kể từ cơ phiên bản (in/on/at/with/for) Khi kèm theo với cụm công ty vị I work (Tôi thực hiện việc).

Cách dùng giới kể từ với cụm công ty vị I work

Bạn đang xem: work in là gì

Cách dùng giới kể từ với cụm công ty vị "I work"

1. I work in/on/at - Tôi thao tác ở/tại/trong...

I work in 

Places - Nơi chốn

I work in an office. Tôi thao tác bên trên một văn chống.

I work in an office. Tôi thao tác tại một văn chống.

I work in a store/an office/a factory.

Tôi thao tác bên trên một cửa ngõ hàng/một văn phòng/một nhà máy.

Cities - Thành phố

I work in Hanoi/Beijing/New York.

Tôi thao tác ở Hà Nội/Bắc Kinh/New York.

Countries - Đất nước

I work in Japan/Singapore.

Tôi thao tác ở Nhật Bản/Singapore.

Departments - Sở phận/Phòng ban

I work in accounting/marketing department,

Tôi thao tác bên trên thành phần (phòng) tiếp toán/tiếp thị.

Fields - Lĩnh vực

I work in computer/education.

Tôi thao tác vô nghành nghề vi tính/giáo dục.

Industries - Ngành 

I work in hospitality/tourism.

Tôi thao tác vô ngành khách hàng sạn/du lịch.

I work on

Places - Nơi chốn

I work on a farm/a construction site.

Tôi thao tác bên trên một trang trại/trên một công trường thi công.

Areas - Lĩnh vực

I work on software development. Tôi thực hiện vô nghành nghề cải tiến và phát triển ứng dụng.

I work on software development. Tôi thực hiện vô nghành nghề cải tiến và phát triển ứng dụng.

Xem thêm: financing là gì

I work on software development/educational policy.

Tôi thực hiện vô nghành nghề cải tiến và phát triển phần mềm/chính sách dạy dỗ.

I work at

Places - Nơi chốn

I work at home/Vietcombank Le Van Luong/45 Hang Buom.

Tôi thao tác bên trên nhà/chi nhánh Vietcombank Lê Văn Lương/số 45 phố Hàng Buồm.

***Note on Usage - Lưu ý cơ hội sử dụng:

Khi chuồn nằm trong cụm công ty vị I work, cả thân phụ giới kể từ in/on/at đều phối kết hợp được với những danh kể từ hoặc cụm danh từ chỉ xứ sở (places). Sự khác lạ thân thuộc I work in, I work on I work at có thể tóm gọn gàng lại như sau:

  I work in I work on I work at
Đặc tính của danh từ/cụm danh kể từ chuồn kèm Thường là những không gian gian dối kín Thường là những không gian gian dối mở Các vị trí sở hữu địa điểm chủ yếu xác
Ví dụ

a store (cửa hàng)

an office (văn phòng)

a factory (công xưởng)

a farm (trang trại)

a construction site (công trường)

home (tại nhà)

Vietcombank Le Van Luong (chi nhánh sở hữu địa điểm chủ yếu xác)

45 Hang Buom (số 45 phố Hàng Buồm)

2. I work with (people) - Tôi thao tác với (người nào)

I work with John/David.

Tôi thao tác với John/David.

I work with a French architect. 

Tôi thao tác với 1 kỹ sư người Pháp.

3. I work for - Tôi thao tác mang lại...

Companies - Công ty

I work for a diploma English school.

Tôi thao tác cho 1 ngôi trường trung cấp cho giờ Anh.

I work on software development. Tôi thực hiện vô nghành nghề cải tiến và phát triển ứng dụng.

I work for Microsoft. Tôi thao tác mang lại Microsoft.

I work for Microsoft.

Tôi thao tác mang lại Microsoft.

Xem thêm: meme đọc là gì

Person - Người

I work for my uncle.

Tôi thao tác mang lại chú tôi.