Xem thêm

in cash là gì

in cash là gì

1. money in the form of notes and coins, rather than cheques or credit cards…
snub là gì

snub là gì

/'''snʌb'''/, Hếch; ngắn và hơi vểnh lên ở chót (mũi), (từ hiếm,nghĩa hiếm) mũi hếch, Sự chỉnh; sự làm nhục, sự làm mất mặt, Sự hắt hủi; sự lạnh nhạt; sự khinh rẻ, Chỉnh; làm nhục, làm mất mặt, làm cụt vòi, Hắt hủi, lạnh nhạt, khinh rẻ,
check out nghĩa là gì

check out nghĩa là gì

1. to leave a hotel after paying and returning your room key: 2. to examine…
dolls nghĩa là gì

dolls nghĩa là gì

Tra từ 'doll' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.
legible là gì

legible là gì

Từ điển mở Wiktionary
lateral là gì

lateral là gì

Ein Lateral (lateinisch laterālis ‚seitlich‘; auch Laterallaut oder deutsch Seitenlaut) ist ein Sprachlaut, bei dem der artikulatorische Überwindungsmodus sich nicht auf der Pfeilnaht des Mundraums befindet wie bei den Sagittalen, sondern an den Seiten.
alleviate là gì

alleviate là gì

Tương lai were to alleviate hoặc should alleviate were to alleviate hoặc should alleviate were to alleviate hoặc should alleviate were to alleviate hoặc should alleviate were to alleviate hoặc should alleviate were to alleviate hoặc should alleviate
overdraw là gì

overdraw là gì

Overdraft có nghĩa là thấu chi được liên kết với tài khoản giao dịch hàng ngày của bạn là một hạn mức tín dụng không có bảo đảm được thiết kế để trang trải các khoản thiếu hụt dòng tiền ngắn hạn.
dispel là gì

dispel là gì

Tương lai were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel
tug là gì

tug là gì

Schlepper oder Schleppschiffe sind Schiffe mit leistungsstarker Antriebsanlage, die zum Ziehen und Schieben anderer Schiffe oder großer schwimmfähiger Objekte eingesetzt werden. Meist werden zum Ziehen Schlepptrossen verwendet, die am Schlepper an Haken eingehängt oder an Seilwinden aufgerollt sind.